Living. Data.

   Prelucrarea arhivistică a documentelor este un proces anevoios și necesită deținerea unei anumite baze de cunoștințe. Menținerea unui angajat care deservește arhiva este de cele mai multe ori inoportun. În plus, pentru a păstra documentele corect, este nevoie de o încăpere specială care să îndeplinească anumite standarde sanitare. Astăzi, multe companii preferă opțiunea de outsourcing.

  Serviciul de arhivare a documentelor va economisi nu numai timp, ci și resurse financiare. Procesarea arhivistică a documentelor în Moldova, stocarea și alte servicii legate de arhivarea documentelor sunt realizate de către „Reisswolf”.

  Specialiștii calificați vor prelucra documentația în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.