Living. Data.

Servicii de arhivare a documentelor

    Soluțiile de administrare ale înregistrărilor fizice înseamnă colectarea documentelor de la sediul clientului și asigurarea managementului evidențelor înregistrărilor pe baza sistemului propriu de gestionare software bazat pe o recunoaștere după coduri de bare. Sistema  asigură structurarea și indexarea tuturor evidențelor și permite clienților accesul direct la inventare. Ne asumăm responsabilitatea pentru întregul management al documentelor expirate din organizația dvs. și va punem la dispoziție un software de arhivare de ultima generație. 

 

   Vorbind despre serviciile de arhivare putem diferenția următoarele servicii separate:

1.     Servicii depozitare :

                                I.            Depozitare fizică

2.     Servicii unice. Preluarea arhivei existente la sediul firmei:

                                I.            Ambalarea arhivei în cutii REISSWOLF, completarea fișei de inventariere;

                              II.            Introducerea în baza de date RWAS a informației fișei de inventariere;

                           III.            Transportarea cutiilor în locația REISSWOLF

3.     Servicii la solicitare. În cazul dacă Clientul deja are o arhivă, păstrată în depozitele noastre:

                                I.            Retragerea și returnarea  cutiei/documentului din arhivă;

                              II.            Scanarea documentului și transmiterea Clientului;

                           III.            Manopera arhivare (servicii arhivistice, prestate de către un specialist arhivist)

                           IV.            Retragerea permanentă din depozit;

                             V.            Transportarea cutiilor/documentelor

 

   Avem intenția de a extinde posibilitățile noastre pe teritoriul Republici Moldova în viitor.

   Compania REISSWOLF la nivel global oferă fluxul complet de servicii de gestionare al datelor și documentelor, de la crearea documentului, înregistrarea, manipularea și depozitarea sa, pînă la distrugerea sa în condiții de siguranță si confidențialitate.

   În prezent, REISSWOLF Moldova oferă doar depozitarea fizică a arhivei, dar în viitor vom oferi și servicii de  management al înregistrărilor digitale și de distrugere securizată  a datelor și documentelor.