Living. Data.

În scopul organizării și efectuării lucrărilor de stabilire a termenelor de păstrare și de selecţionare a documentelor pentru păstrare şi distrugere în organizații, se constituie comisii permanente de expertiză sub președinția unei persoane din administrația organizației şi din componența cărora fac parte specialiștii cei mai calificați din subdiviziunile structurale, fiind monitorizați de către instituțiile arhivistice respective (după caz, cu participarea unui reprezentant al instituției arhivistice respective).

   Constituirea dosarelor şi întocmirea inventarelor dosarelor cu termen permanent şi cu termen lung de păstrare se efectuează în conformitate cu cerinţele Instrucțiunilor-tip în vigoare.

  Organizațiile care nu sunt surse de completare a Fondului Arhivistic al Republicii Moldova nu au obligativitatea de a coordona cu arhivele de stat nomenclatoarele, inventarele cu privire la personal și procesele-verbale de nimicire a documentelor termenul de păstrare al cărora a expirat, acestea urmează să fie aprobate de către conducătorul instituției, în modul corespunzător, iar după caz, și de conducătorul instituției ierarhic superioare, cu condiția respectării termenelor de păstrare prevăzute în Indicatorul documentelor-tip.

   Este necesar  de menționat, că distrugerea fără autorizația de rigoare a documentelor din Fondul Arhivistic ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite, în arhivele persoanei juridice, este ilegală şi atrage după sine sancțiuni, prevăzute de articolul 329 al Codului contravențional al Republicii Moldova.

   Compania noastră vă ajută cu ordonarea documentelor, întocmirea dosarelor și pregătirea documentelor pentru distrugere. 

 

Adresați-vă și noi vom găsi soluția cea mai convenabilă pentru compania Dvs.