Living. Data.

Programul de management al înregistrărilor

   În anul 2001 REISSWOLF a implementat  utilizarea  softului de arhivare propriu RWAS, care permite managementul inventarului digital și organizare perfecta a evidențelor arhivate.

   Fiecare activitate și fiecare modificare în arhiva este înregistrată automat.

   Un avantaj indiscutabil constă în faptul că softul propriu asigură  accesul direct al clientului la arhivă.

Beneficii pentru Clientul REISSWOLF :

1.     Acces non stop și control digital permanent;

2.     Orice solicitare prin-un singur clic ;

3.     Back-up date extern zilnic;

4.     Bază de date în timp real;

5.     Indexare flexibilă a arhivei;

6.     Actualizări statistice.

   Accesul clientului la informațiile conținute în baza de date se face online, prin intermediul sistemului software– online, fiind posibilă restricționarea accesul pe nivele de servicii sau inventare de documente.

  Clientul are la dispoziție instrumente de căutare, filtrare a listelor de documente utile atît pentru nevoi statistice cît și pentru a lansa comenzi de servicii.