Living. Data.

 

RESPONSABILITATEA CONTRAVENȚIONALĂ ÎN CAZUL NERESPECTĂRII REGULILOR DE PĂSTRARE ȘI ADMINISTRARE  A ARHIVEI.

Codul Contravențional din RM nr. 218 din 24.10.2008, prevede responsabilitatea  în cazul nerespectării regulilior privind administrarea arhivei. Vă reamentim, că o unitate convenţională este egală cu 50 lei.

   Este vorba despre următoarele articole:

Articolul. 2914 Omiterea păstrării datelor despre tranzacţiile persoanelor fizice şi juridice şi ale beneficiarului efectiv

(1) Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei informaţiei şi a documentelor persoanelor fizice

şi juridice, ale beneficiarului efectiv, a arhivei conturilor şi a documentelor primare, inclusiv a corespondenţei de afaceri, în decursul a cel puţin 5 ani pentru perioada activă a relaţiei de afaceri şi la terminarea acesteia sau la închiderea contului bancar, prevăzută de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

(2) Neţinerea de către entităţile raportoare a evidenţei tuturor tranzacţiilor în decursul a cel puţin 5 ani după finalizarea acestora sau cel puţin pînă la termenul extins indicat de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, prevăzută de legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului,

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

 

Articolul 2931. Încălcarea regulilor de exploatare a echipamentelor de casă și de control

(6) Neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare)

se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

Articolul 295. Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare

(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respective

se sancţionează cu amendă de la 6 la 9 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 12 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(8) Acțiunile specificate la alin. (7) săvîrşite intenționat

se sancţionează cu amendă de la 30 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

 

Articolul 299. Încălcarea regulilor de producere, de evidenţă de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă și/sau de utilizare a hîrtiei speciale cu semne de protecţie şi a simbolurilor de stat, destinate confecţionării documentelor/blanchetelor de strictă evidenţă.

Încălcarea regulilor de producere, de evidenţă, de vînzare-cumpărare a blanchetelor de strictă evidenţă şi/sau de utilizare a hîrtiei speciale cu semne de protecţie şi a simbolurilor de stat, destinate confecţionării documentelor/ blanchetelor de strictă evidenţă,

se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice şi persoanei cu funcţie de răspundere, cu sau fără privarea, în ambele cazuri, a dreptului de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de pînă la 2 ani.

 

Articolul 328. Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de arhivă

Încălcarea regulilor de păstrare, de completare, de evidenţă şi de folosire a documentelor de arhivă

se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

 

Articolul 329. Distrugerea şi deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic

(1) Distrugerea fără autorizaţia de rigoare a documentelor din Fondul Arhivistic ce se păstrează în arhivele de stat, în alte depozite, în arhivele persoanei juridice

se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

(2) Deteriorarea documentelor din Fondul Arhivistic prin eliminarea textului sau a imaginii ori prin inserarea în text sau în imagine a unor modificări sau completări ce nu a avut consecinţe grave

se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 42 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

 

Pentru fiecare contravenție CC RM indică agentul constator separat, împuternicit cu atribuţii de constatare a contravenţiei şi/sau de sancţionare., și anume:

a.     Contracvenție art. 2914   - Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (art. 4011  )

b.     Contracvenție art. 2931,295,299   - autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor sau de către Serviciul Fiscal de Stat (art. 402)

c.      Contracvenție art. 328,329 -  Serviciul de Stat de Arhivă RM (art. 420)