Living. Data.

Baza legislativă

  Ca orice domeniu în activitatea comercială, depozitarea și administrarea arhivei  este reglementată prin norme legislative. Prin intermediul normelor juridice se ordonează şi se reglementează procedura prelucrări documentelor, termene de păstrare și procedura de distrugere a arhivei.

Din păcate, baza legislativă în Republica Moldova, care reglementează servicii de arhivare, nu este una modernă și nu corespunde necesităților societății.

Dar în orice caz cunoașterea legislației poate simplifica mult sarcina depozitării și arhivării documentelor.

 Putem numi actele normative principale :

1.     LEGEA privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova Nr. 880 din 22.01.1992;

2.     ORDINUL al Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare Nr. 57 din 27.07.2016;

3.     Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat nr. 352 din 27.05.1992

4.     Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate și a
serviciilor prestate contra/fără plată de către Agenția Națională a Arhivelor nr. 339 din 23.03.2005;

5.     Instrucțiune cu privire la ordonarea documentelor în organizațiile, instituțiile și întreprinderile Republicii Moldova, Serviciul de Stat de Arhivă al RM din 18.01.2010.

În excepția actelor susmenționate legislația în vigoare prevede și alte acte normative cu indicarea necesității respectării regulilor de păstrare a arhivei, și anume sunt:

1.     Lege contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

2. Legea privind executorii judecătorești prevede necesitatea respectării regulilor pentru păstrarea arhivei a executorilor judecătorești nr.113 din 17.06.2010;

3.     Lege privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;

4.   Ordinul Ministerul Justiției cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de păstrare, pregătire, evidență și predare a actelor notariale nr 847 din 16.10.2017;

5.     Codul contravențional al RM nr. 218 din 24.10.2008 etc.